• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Start

Rijden op Assen, er zijn nog plaatsen schrijf je in - 18 maart

TT Assengb flagFor English click here

dsc 6317 tt assen 20191022Rijden op Assen: er zijn nog plaatsen, schrijf je in want de Lotus rijvaardigheidsdag op circuit Assen op 18 maart 2020 gaat definitief door.

Je kunt je nog steeds inschrijven, doe het snel! De rijtijd is vooralsnog wat ingekort door het iets achterblijvende aantal inschrijvingen, maar kan ook weer uitgebreid worden bij grote toeloop.

Wat bieden we:

 • 4 uur vrij rijden op het fantastische moto GP circuit, open pitlane;
 • Bij meer dan 50 deelnemers wordt de rijtijd verlengd naar 5 uur;
 • Vanaf 09.00 uur verwelkomen we u in onze pitbox;
 • Van 10 tot 12 en van 13 tot 15 uur: rijtijd in blokken van een half uur voor ervaren rijders en voor minder ervaren rijders;
 • Catering: koffie, lunch en drankjes voor en na het evenement;
 • Toezicht op de baan vanuit het TT circuit;
 • Verpleegkundige is aanwezig evenals een professionele sleepdienst;
 • Tankstation aanwezig op het circuit;
 • Een collectieve verzekering tegen schade aan derden;
 • Eventuele schade aan de baan is gedekt;
 • Mogelijkheid om instructie te krijgen tijdens de gehele dag.

Wat vragen we van u:

 • Een Lotus, Speedster, TVR, Super 7, Donkervoort, etc kan meedoen (ander merk in overleg);
 • Een helm te dragen (verplicht) tijdens het rijden op het circuit;
 • De organisatie te vrijwaren van aansprakelijkheid aan materiaal en personen indien u de auto niet op de baan houdt of schade rijdt of wordt aangereden door een andere deelnemer;
 • De geluidsnorm is 98 db statisch en u zorgt ervoor dat uw auto dit niet overschrijdt;
 • Zich te houden aan circuit regels.

Wat zijn de kosten:

 • De kosten voor deze uitgebreide dag zijn € 195,00 voor de auto mét chauffeur, een bijrijder kost € 17,50 extra (kosten voor catering gedurende de gehele dag).
 • Je kunt kiezen voor instructie á € 80,00 per deelnemer.

De datum en tijdstippen:

 • Woensdag 18 maart 2020 kunt u vanaf 09.00 uur terecht in de pit-box van het evenement voor aanmelding en koffie;
 • Circuit Assen: De Haar 9 te Assen;
 • Om 09.30 aanwezig zijn voor briefing;
 • Vanaf 10.00 uur start gebruik circuit, open pitlane, verdeeld over 2 groepen in sessies van 20 minuten;
 • Om 15.00 sluit de baan, is er een drankje en kunnen de ervaringen uitgewisseld worden.

De organisatie ligt in handen van de initiatiefnemer van deze dagen, Jan van Dijk, en de Lotus Club Holland. Tot de organisatie behoren ook Lotus Import van der Kooi.

Lid zijn van de Lotus Club Holland is niet verplicht om te kunnen deelnemen, iedere liefhebber van het merk is welkom en ook onze ooster - en zuiderburen zijn van harte uitgenodigd. Er is een optie tot 15 februari. Bij voldoende animo zien we elkaar op 18 maart 2020. Echter, bij te weinig deelname wordt het evenement afgelast vanwege te hoge kosten.

Heeft u belangstelling voor dit evenement meldt u zich dan via het inschrijfformulier vóór 15 februari 2020 aan. Heeft u vragen? Stel ze gerust.

TT Assen overview** FOR OUR NONE DUTCH GUESTS **

 Driving your Lotus on the legendary TT track in Assen !!

Also in 2020 we have the opportunity to organize Lotus Driver's Days. On March 18, 2020 there will be another Lotus Driver's Day. Plan the day in your agenda.

What do we offer:

 • 4 hours of free driving on the fantastic moto GP circuit, open pit lane;
 • We will extend the driving time to 5 hours if there are more than 50 parcitipants; 
 • We welcome you to our pit box from 9 a.m.
 • From 10 a.m. to 12 a.m. and 1 p.m. to 3 p.m.: driving time in half-hour blocks for experienced drivers and less experienced drivers;
 • Catering: coffee, lunch and drinks before and after the event;
 • Supervision of the track from the TT circuit;
 • First-aid team is present as well as a professional towing service;
 • Gas station present on the circuit;
 • A collective insurance against damage to third parties;
 • Any damage to the track is covered;
 • Possibility to receive instruction during the entire day.

What do we ask from you:

 • A Lotus is mandatory as a participating car (other brand in consultation);
 • A Lotus, Speedster, TVR, Super 7, Donkervoort, etc can participate (other marks after approval);
 • Wearing a helmet (compulsory) while driving on the circuit;
 • To indemnify the organization from liability to material and persons if you do not keep the car on the track or cause damage or have a collision with another participant;
 • The noise standard is 98 db static and you ensure that your car does not exceed this;
 • Adhere to circuit rules.

What are the costs:

 • The costs for this day are € 195.00 for the car with driver, a co-driver costs € 17,50 extra (costs for catering throughout the day).
 • Optional instruction € 80,00 per participant.

Date and times:

 • Wednesday March 18, 2020, from 9 a.m. you can visit the pit-box of the event for registration and coffee;
 • Circuit Assen: De Haar 9 te Assen;
 • Being present for briefing at 09.30;
 • Starting at 10 a.m. use of the circuit, open pit lane, divided into 2 groups in sessions of 20 minutes;
 • The track closes at 3 pm, there is a drink and all your experiences can be exchanged.

The organization is in the hands of these days' initiator, Jan van Dijk, and  Lotus Club Holland. The organization also includes Lotus Import van der Kooi.

Being a member of the Lotus Club Holland is not obligatory to participate, every enthusiast of the brand is welcome and also our eastern and southern neighbors are cordially invited. There is an option until 15 February. If there is enough enthusiasm, we will see each other on 18 March 2020. However, if there is too little participation, the event will be canceled due to too high costs.

If you are interested in this event, please register before 15 February 2020 via the registration form. Do you have questions? Please let us know.

Joomla SEF URLs by Artio