Pagina 1 van 6

Via dit formulier kan je je aanmelden als nieuw lid.

Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 75,-- per jaar + eenmalig inschrijfgeld € 15,--. Je betaalt tot het eind van het kalenderjaar, voor elke maand later dan januari wordt € 6,-- in mindering gebracht.

Bijvoorbeeld lid worden in mei is € 75,-- + € 15,-- minus 4 x € 6,-- = € 66,--.

De resterende contributie en inschrijfgelden bedragen voor dit jaar totaal € 54.

De duur van een lidmaatschap is minimaal 1 jaar en wordt stilzwijgend per kalenderjaar verlengd. Betaling is uitsluitend mogelijk via een automatische machtiging.

Op de volgende pagina's kan je de gegevens invoeren.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid Input
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer
Invalid Input
Controleer uw IBAN
Ongeldige invoer
Ik wil lid worden en machtig Lotus Club Holland om jaarlijks het lidmaatschapsgeld automatisch te innen.
De initiële contributie en inschrijfgelden (€ 54) kan je betalen na indrukken van de "Registreren en betalen" knop. De betaling loopt via de "Mollie" site.
Ongeldige invoer