Kalender

Download als een iCal bestand
Algemene Ledenvergadering
Zondag 26 Januari 2020, 10:00 - 16:00

Louman

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zoals beschreven in onze statuten. De ledenvergadering is gepland voor 26 januari 2020.

De locatie is het Toyota Museum, Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer

Inschrijving voor de vergadering kan via het formulier.  Voor leden is de vergadering gratis, introducees betalen €6 euro per/persoon. Voor de optionele lunch en het bezoek aan het museum zijn de kosten €15 per/persoon.


Programma:

 • 10:00 - Vanaf dit tijdstip welkom met koffie/thee/appelpunt
 • 10:30 - ALV
 • 12.30 - Lunch voor degenen die hiervoor gekozen hebben
 • 13:00 - Bezoek aan het museum voor degenen die hiervoor gekozen hebben

Agenda:

 1. Openingsrede door de voorzitter.
 2. Behandeling van de notulen van de vorige jaarvergadering, zie Lotus Letters februari 2019.
 3. Ingekomen stukken, afmeldingen.
 4. Verantwoording financiën, verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
 5. Begroting 2020.
 6. Programma 2020
 7. Leden, mutaties, stand van zaken.
 8. Clubblad Lotus Letters, adverteerders, bijdragen.
 9. Uitreiking prijzen; een prijs voor het beste artikel in Lotus Letters gedurende 2019 en de Maarten van Sten wisselbeker voor het clublid dat zich in 2019 bijzonder heeft ingezet voor de club.
 10. Website.
 11. Contributie 2020.
 12. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en al dan niet herkiesbaar per 1-1-2020 zijn Ruud de Ridder, Willem van der Meijden. 
 13. Door de leden ingebrachte agendapunten.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting door de voorzitter. 

 

Locatie Raamsdonksveer, Nederland