Op 25 januari is het bestuur en een goede afvaarding van de leden bijeengeweest in Restaurant "Kraantje Lek". Dit restaurant is voor veel van de oude leden een bekende plek. De vergadering werd door onze voorzitter Olav Glasius geopend met het herdenken van de drie leden die dit jaar zijn overleden. Daarna gaf de voorzitter een bloemlezing over zijn 20 jaar als voorzitter van de Lotus Club en kregen alle bestuursleden de kans om te rapporteren over hun verantwoordelijkheden voor de club.

Jan-Bart kon weer een paar mensen in het zonnetje zetten voor hun speciale verdiensten voor de club. Uiteindelijk aan het einde van de vergadering werden Theun en Olav in het zonnetje gezet voor hun verdiensten voor de club. Olav werd door de leden unaniem verheven tot ere-lid. Theun kreeg een mooi boek. Theun blijft overigens werkzaam voor de club en zal het register voor auto's bijhouden.

Na afloop bleven diverse leden bij het diner en was het erg gezellig aan de tafels. Een uitgebreid verslag komt in Lotus Letters. Natuurlijk kan je hier binnenkort de foto's van onze vaste fotograag Henri van Gelder verwachten. Henri werd deze avond 3 maal in het zonnetje gezet voor alle verdiensten die hij vrijwillig voor de club verricht.

Het nieuwe bestuur bestaat nu uit:

  • Willem van der Meijden: voorzitter en evenementen coordinator
  • Ronald Ringma: vice-voorzitter en secretaris
  • Jan-Bart Broertjes: redactie voor Lotus Letters
  • Ruud de Ridder: webmaster (en vrijwilliger voor het uitzetten van ritten)
  • Andre de Groot: ledenadministratie en penningmeester

De foto's (van Henri) staan in de galerij.